Παράλληλη Στήριξη

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - 2015
 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ  ΗΣΤΗΡΙΞΗ - 2013

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»