ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ, 6 Μαρτίου Πανελληνια Ημερα κατά Σχολικης Βιας.